CASE VERKKOSIVUSTON UUDISTUS

Boco IP

Yhdistimme designia, palvelumuotoilua ja taidokkainta teknistä toteutusta. Lopputuloksena oli uusi kruununjalokivemme.

Modernia ja historiallisen arvokasta

Boco IP tarjoaa immateriaalioikeuksiin liittyviä palveluita, kuten erilaisia aineettoman pääoman suojausmuotoja. Nämä palvelut ovat hankalasti tuotteistettavia ja ostajalta vaaditaan normaalisti syvempää osaamista alalta. Boco halusi uudistaa koko palvelukataloginsa ja muotoilla sen palveluksi, josta voidaan hahmottaa erilaisten immateriaalipalveluiden tarve, hyödyt ja niiden liittyminen toisiinsa.

Tyypillinen ostaja on pk-yrityksen teknologiajohtaja tai muu insinööritaustainen henkilö, joka ei ole aikaisemmin perehtynyt aineettomaan pääomaan. Tällainen ostaja ei pysty hahmottamaan, mitä palveluita hän tarvitsee, miten palveluita ostetaan tai mitä kaikkea immateriaalioikeudet käsittävät. Boco haluaa erottua kilpailijoistaan helposti lähestyttävänä asiantuntijana, joka on alansa ykkönen.

Uudistuksen tavoitteena on tehdä Bocosta selkeästi erottuva toimija, joka ymmärtää asiakkaidensa tarpeet ja näyttäytyy alansa huippuosaajana kunnioittaen yrityksen pitkää ja menestyksekästä historiaa.

Palvelumuotoilu, tapaa design

Toimeksiantoa lähdettiin purkamaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa muotoilun keinoin. Bocon palveluista ei pystytä määrittelemään selkeää alku- ja loppupistettä, sillä erilaiset yritykset ovat pääoman suojaamiseen liittyen täysin erilaisissa tilanteissa. Aineettoman pääoman suojaaminen on Bocolle kokonaisvaltainen palvelu, joka kattaa kaikki suunnat. Tämän IPR 360-konseptin pohjalta syntyi myös uuden sivuston idea palvelukompassista.

Aineettoman pääoman suojaaminen on Bocolle kokonaisvaltainen palvelu, joka kattaa kaikki suunnat.

Lisäksi havaittiin, että Bocon verkkosivuilla jakama IPR-tieto on erittäin suosittua. Palvelut haluttiin linkittää vahvasti IPR-tietoon vahvistamaan Bocon asemaa asiantuntijana. Ihmisläheisyyttä korostettiin liittämällä jokaiseen palveluun yhteyshenkilöt, jotka ovat kyseisen palvelun asiantuntijoita.

Palveluun haluttiin lisäksi antaa mahdollisuus asiakkaalle kerätä häntä kiinnostavat kohteet yhteen muistilistaksi. Tätä muistilistaa myös Boco hyödyntää selvittäessään asiakkaan tarpeita.

TOTEUTUksen tinkimättömyys

Palvelut muotoiltiin kompassiksi, joka auttaa navigoimaan palveluiden virrassa, jossa ei ole varsinaista alkua tai loppua. Yhtä palvelua seuraa aina useampia palveluita ja monia palveluita on myös rinnakkain. Kompassin avulla asiakas pystyy hahmottamaan tehokkaasti aineettoman pääoman palveluiden kokonaisuuden sekä yksittäistä palvelua seuraavat ja edeltävät palvelut. Tällöin esimerkiksi patenttia hakeva asiakas ymmärtää, että hänen kannattaa ensin hankkia teknologiakartoitus tai uutuustutkimus. Muistilistan avulla kiinnostaviin palveluihin on helppo palata ja yhteyshenkilöt voidaan tallentaa yhteydenottoa varten.

Työhyvinvointi on bocolaisille sydämen asia ja kilpailu alan osaavimmista tekijöistä on kovaa. Arvostus jokaista työntekijää kohtaan haluttiin tuoda esiin ja koko yrityksen henkilöstö esitellään sivustolla aina koulutuksista vapaa-ajan aktiviteetteihin.

Kokonaisuutena palvelusta tehtiin selkeä, helppokäyttöinen ja moderni – Bocon pitkäaikaista ja arvokasta brändiä unohtamatta.