CASE VISUAALINEN ILME

Celia

Syvensimme yhteistyötämme Celian kanssa - tällä kertaa uudistimme koko brändin.

Aktiivinen asiantuntija, moderni ja palveleva yhteistyökumppani

Celia, valtion saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, aloitti yhteistyön kanssamme jo vuonna 2014 sivustouudistuksen merkeissä. Sivustouudistuksen kulmakivenä oli Celian haastava kohderyhmä: saavutettavuus nousi ensi metreillä tärkeimmäksi kriteeriksi niin teknisen puolen kuin visuaalisuudenkin osalta. Otimme mielellämme haasteen vastaan ja tammikuussa 2015 julkaisimme ensimmäisen uudistetun version sivustosta.

Saavutettavuus nousi ensi metreillä tärkeimmäksi kriteeriksi niin teknisen puolen kuin visuaalisuudenkin osalta.

Yhteistyö syveni merkittävästi vuoden 2015 aikana ja Celian uuden strategisen linjan myötä myös sen ilme koki merkittäviä muutostarpeita. Celia pudotti nimestään sanan kirjasto ja vaihtui sellaisesta asiantuntijakeskukseksi – siis jakelukanavasta palveluntuottajaksi. Nykyisellään Celia toimii yleisten kirjastojen saavutettavana kumppanina, tarjoten näille saavutettavaa materiaalia.

Celian visuaalisella ilmeellä haluttiin karsia pois turha virastomaisuus ja korostaa helposti lähestyttävää ja toisaalta erittäin modernia toimijaa. Celia on merkittävä toiminnassaan merkittävä edelläkävijä – fyysisten kappaleiden sijaan toiminta keskittyy mobiiliapplikaation ja suoratoiston pariin. Toki edelleen saatavissa on perinteisiä piste-, koskettelu- ja äänikirjoja.

Haastava kohderyhmä loi suunnittelulle uudenlaiset raamit

Työstö käynnistyi asiakkaan kanssa alkupalaverilla, jossa määriteltiin yleisiä linjoja sekä viestejä, joita ilmeellä haluttiin välittää. Celian haastava kohderyhmä asetti tiettyjä rajoja suunnittelulle, mutta ei haluttu missään tapauksessa ylikorostaa käyttäjien erikoispiirteitä, vaan luoda hyvää ja kestävää visuaalista viestintää. Celian vanhasta ilmeestä jäi edelleen elämään ”sormenjälki”, joka tuotiin osittain sekä uuteen liikemerkkiin että muihin graafisiin elementteihin. Celian slogan hiottiin vastaamaan nykyistä toimintamallia – Celia on ”saavutettavasti kanssasi”.

Graafikkokin pääsi hieman hikoilemaan, kun kohderyhmä hiillosti arvioillaan parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Erityisesti typografiaan kiinnitettiin huomiota ja kohderyhmään kuuluva testiryhmä laittoi valitsemiamme kirjasimia testiin. Graafikkokin pääsi hieman hikoilemaan, kun kohderyhmä hiillosti arvioillaan parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Yllätyksiäkin matkalle mahtui – esimerkiksi perinteisesti huonona pidetty valkoinen teksti mustalla pohjalla osoittautuikin hyväksi valinnaksi.

Celian värimaailma oli aikaisemmin ollut punaharmaa, mikä omalta osaltaan viesti virastomaisuutta. Uusi vihreään kallistuva värimaailma toi tuulahduksen raikkautta. Yhdistettynä kohderyhmäkohtaisiin väreihin saatiin aikaan yhdistelmiä, joilla voidaan erotella viestien vastaanottajat jo pelkällä silmäyksellä. Nuorille tarjotaan hiiltä ja smaragdia siinä missä aikuisille kohdennettu viestintä pukeutuu koralliin ja merensiniseen.

Muutokset eivät projektin aikana jääneet kuitenkaan vain kosmeettisiksi. Celia teetti saavutettavuustutkimuksen sivustostaan ulkopuolisella auditoijalla ja vaikka oltiinkin jo WCAG-kriteeristön pohjalta erinomaisella tasolla vietiin käyttökokemus vielä pidemmälle. Celian sivusto päivitettiin vastaamaan uutta ilmettä ja teknistä saavutettavuutta parannettiin entisestään.

Jokaisella on oikeus kokemuksiin ja tarinoihin. Siksi saavutettavuus on ensisijaisen tärkeää niin arkisissa palveluissa kuin vapaallakin. Celia edistää saavutettavuutta, jotta kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet.

Me olemme ylpeästi siinä mukana.