Takaisin

Huom! Tunne välittäjäsi -kampanja

Tunne välittäjäsi -kampanja

Suunnittelu: G-Works
Tuotanto: G-Works, Keksi Agency, Kubla
Asiakas: Huom! Kiinteistövälitys
Kategoria: Paras kampanja
https://g.works/referenssi/huom-grandone/

Huom! Kiinteistönvälitys oli brändinä jäänyt ajankohtaisimpien ja modernien brändien jalkoihin. Brändiä saati toimintaa ei oltu haastettu, sekä brändin yhtenäisyys välittäjien mainonnassa oli jättänyt toivomisen varaa.

LÄHTÖKOHDAT:

Tavoitteena oli nostaa tunnettuutta ja erottuvuutta muista alan yrityksistä omaperäisellä otteella. Brändistä toivottiin myös rohkeampaa, näkyvämpää ja alasta edukseen erottuvaa, pysyen kuitenkin ammattimaisena.

Brändiuudistuksen osana oli myös kokonaisen vuoden kampanjoiden suunnittelu. Ensimmäisellä kampanjalla jalkautettiin uusi brändi sekä tähdättiin tunnettuuden kasvattamiseen. Kampanjan piti vakuuttaa myös Huomin omat välittäjät.

STRATEGIA / INSIGHT:

Luodaan Huom! -brändistä ikoninen maamerkki, josta jää pysyvä mielikuva kiinteistövälityksen markkinoille. Näytetään miten Huomin ja heidän asiakkaiden yhteinen päämäärä tavoittaa toisensa, ohessa tuoden selkeästi esille välittäjien inhimillisen puolen.

LUOVA RATKAISU:

Aitojen kohtaamisten luominen asiakkaiden ja välittäjien välille sekä brändiuudistuksesta noussut inhimillisyys pääsi vahvaksi osaksi ensimmäistä kampanjaa. Välittäjien  esilletuominen sekä heidän esittäminen ihmisinä, ei pelkästään kiiltokuvamaisina välittäjinä, valikoitui ensimmäisen kampanjan kantavaksi teemaksi.

TOTEUTUS:

Huomin omia välittäjiä arjessa harrastustensa parissa yhdessä sloganin “Tunne välittäjäsi” kanssa innosti huomilaisia myös virallisten kuvausten ulkopuolelta ja kampanjaan alkoikin tulemaan materiaalia muiltakin Huomin välittäjiltä harrastustensa parissa. Asuntokaupan ja välitystoiminnan inhimillistäminen oli iso osa brändiuudistusta joten suuntana se oli luontainen myös ensimmäiselle kampanjalle.

TULOKSET:

Somemainonnan puolella Tunne välittäjäsi -kampanjointi on tavoittanut yli 160 000 Facebook- ja Instagram-käyttäjää erittäin kustannustehokkaasti. Merkittävänä tekijänä onnistumisessa on ollut kohderyhmämäärittelyjen lisäksi värikäs valikoima mainoksissa seikkailevia kiinteistönvälittäjiä.

Myös välittäjät saatiin aktivoitua ja osallistettua. He ottivat ilolla kampanjan vastaan ja alkoivat täysin itsenäisesti tuottaa kampanjaan sopivaa materiaalia omaan käyttöönsä.

Huomin liiketoimintajohtaja Maija Jussila sekä kenttäjohtaja Olli Pohjonen kommentoi projektia seuraavasti:

”Mainostoimistoja kilpailuttaessamme tavoitteenamme oli löytää pitkäaikainen kumppani, ja kokemustemme perusteella olemme tässä onnistuneet erinomaisesti.”

Edellinen referenssi

Seuraava referenssi

Juteltaisiinko lisää?
Voit myös moikata meitä milloin tahansa hello@g.works