G-Worksin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, kuinka käsittelemme tietojasi, jos olet asiakkaamme, tuleva asiakkaamme, työnhakija tai verkkosivustomme vierailija. Tietosuojaseloste on laadittu noudattaen henkilötietolakia (10 ja 24 §) sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 1.6.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Yritys: G-Works
Y-tunnus: 2359498-0
Osoite: Salomonkatu 17 D, 00100 Helsinki
Sähköposti: hello@g.works

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Valtteri Ahde
valtteri@g.works
044 346 9145

Rekisterin nimi
G-Works Oy:n asiakasrekisteri, markkinointirekisteri ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään mm.

 • yhteydenpitoon asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa
 • rekrytointiin
 • asiakassuhteen yleiseen ylläpitoon
 • tuotteidemme ja toimintamme kehittämiseen
 • käyttökokemuksen parantamiseen
 • digitaalisen markkinoinnin parempaan kohdentamiseen

3. Rekisterin tietosisältö

Käytämme seuraavia henkilötietoja riippuen siitä oletko asiakkaamme, potentiaalinen asiakkaamme tai työnhakija.

Tiedot, joita keräämme asiakkailtamme ja potentiaalisilta asiakkailtamme kommunikointiin ja liikesuhteen hallintaan:

 • Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja maa
 • Yrityksen nimi, henkilön rooli yrityksessä
 • Tiedot G-Worksiltä tilatuista palveluista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
 • Tiedot tietokoneesta ja vierailusta tällä verkkosivustolla, kuten IP-osoite, maantieteellinen sijainti, selaintyyppi liikenteen lähde, vierailun pituus, avatut sivut
 • Tiedot, joita keräämme työnhakijoilta rekrytointiprosessissa:
 • Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja maa
 • Työhakemus, CV, portfolio ja muut tiedot, jotka työnhakija on itse meille lähettänyt
 • Mahdolliset linkit työnhakijan sosiaalisen median profiileihin
 • Haastatteluiden ja muiden keskustelujen kautta saadut tiedot liittyen haettuun työpaikkaan
 • Tiedot tietokoneesta ja vierailusta tällä verkkosivustolla, kuten IP-osoite, maantieteellinen sijainti, selaintyyppi liikenteen lähde, vierailun pituus, avatut sivut

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään mm. seuraavien kanavien kautta: sähköpostitse, puhelimitse, verkkosivustolomakkeiden kautta, asiakastapaamisista, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista sekä muiden kanavien kautta, jossa rekisteröity luovuttaa tietojaan.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valitsemille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun. Tällaisissa siirroissa rekisterinpitäjä on varmistanut, että tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan kyseisten palveluntarjoajien osalta. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Tietojen säilytyksen kesto

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeen tietojen käyttötarkoitusta varten. Kun tietoja ei enää tarvita, ne anonymisoidaan tai poistetaan.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti ja toteutamme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta pääsyltä, tietojen häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta lainvastaiselta käsittelyltä. Pääsy henkilötietoihin on rajattu vain tarvittaviin henkilöihin, ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

8. Tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä sekä tarpeettoman tiedon poistamista.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”), ja heillä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Tällaiset pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todentamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa määritellyssä ajassa, yleensä kuukauden kuluessa.

10. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla kävijän käyttäytymistä verkkosivustolla voidaan seurata.  Käytämme verkkosivustollamme evästeitä parantaaksemme kävijän käyttökokemusta sivustollamme. Lisäksi evästeitä käytetään digitaalisen mainonnan räätälöimiseen ja kävijämäärän analysoimiseen.

Mikäli kävijä ei halua käyttää evästeitä, voi hän kieltää evästeiden käytön evästekyselyn valinnasta. Verkkosivustomme ei tallenna evästeitä kävijän laitteille ennen kuin kävijä on antanut siihen suostumuksen evästekyselyn kautta.