SAAVUTETTAVUUSKIRJASTO CELIA

Kun puhutaan saavutettavuudesta, Suomesta ei löydy sen parempaa kirittäjää kuin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva Celia, jota muinoin on myös Sokeiden kirjastoksi kutsuttu. Pitkän, jo vuodesta 2014 jatkuneen yhteistyön aikana G-Works on saanut jättää kädenjälkensä hyvin monelle osa-alueelle niin Celian sähköiseen kuin muuhunkin viestintään.

Tässä artikkelissa käsittelemme erityisesti kirjastojärjestelmän ja verkkosivun uudistusta.LÄHTÖKOHDAT

Kun Celia ja G-Works ensimmäisen kerran keskustelivat yhteistyöstä vuonna 2014, oli saavutettavuus verkkosivustoilla vielä uusi asia, ja EU:n saavutettavuusdirektiivistä puhuttiin vielä etäisenä asiana. Entinen sokeiden kirjasto, Celia, oli muuttanut strategiaansa ja halusi tuoda palveluitaan lähemmäs käyttäjiä ja tiivistää yhteistyötään Suomen kirjastokentän kanssa.

Koska Celia on myös asiantuntijaorganisaatio, se halusi myös palveluidensa näyttävän esimerkkiä siinä, miten saavutettavat verkkopalvelut tulee toteuttaa.


Kuva Celialle tehdystä brand bookista

ARKKITEHTUURI

Sähköiset palvelut päätettiin toteuttaa ensisijaisesti WordPress-julkaisujärjestelmällä johtuen järjestelmän ylläpitäjäystävällisyydestä. On huomioitava, että vuonna 2014 WordPressin käyttö valtionhallinnossa oli vielä verrattain harvinaista ja Celia uskalsi pienenä virastona olla asiassa edelläkävijä.

Kirjastojärjestelmä toteutettiin siten, että käyttäjä- ja aineistotiedot tuotiin järjestelmään rajapintaa pitkin erillisestä kirjastojärjestelmästä Axiellin Aurorasta, mutta kaikki näiden ulkopuolella toteutettiin WordPressilla muokattavaksi. WordPressiä päätettiin käyttää siihen, missä se on hyvä, ja dedikoitua kirjastojärjestelmää siihen, missä se on hyvä.


Pitkähiuksinen käyttäjä selailee Celianetiä tabletilla

AUDITOINTI

Projektin loppuvaiheessa Celia teetti saavutettavuustutkimuksen palveluistaan ulkopuolisella auditoijalla ja tutkimuksen perusteella teknistä saavutettavuutta parannettiin entisestään. Myös alkuperäisen projektin jälkeen Celianet-palveluun on tehty tietyin väliajoin saavutettavuusauditointeja, joiden tuloksien perusteella sivuston saavutettavuutta on kehitetty eteenpäin.

Projektin yhteydessä uudistuivat samalla Celian logo ja visuaalinen ilme. Uudesta ilmeestä haluttiin irrottaa pois ylimääräinen virastomaisuus ja korostaa helposti lähestyttävää ja toisaalta erittäin modernia toimijaa. Celian slogan hiottiin vastaamaan nykyistä toimintamallia – Celia on ”saavutettavasti kanssasi”.