Suomen suurin Multisite-asennus

G-Works uudisti Suomen Reserviupseeriliiton sivuston jo kolmanteen kertaan. Sivusto on edelleen Suomen suurin WordPress multisite-asennus – kunnes toisin todistetaan.

VIERAILE SIVUSTOLLA
Brändi / Järjestelmät / UI/UX / Visuaalinen suunnittelu / WordPress

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO

Suomen Reserviupseeriliitto on noin 27 000 reserviupseerin maanpuolustusjärjestö. Liitolla on kolmiportainen järjestörakenne, johon kuuluu 20 piiriä ja 305 jäsenyhdistystä. G-Works on saanut kunnian jatkaa yhtämittaista yhteistyötä liiton kanssa jo vuodesta 2011 alkaen.

Vuosina 2019 ja 2020 G-Works uudisti liiton verkkosivut sekä siihen liittyvät yhdistyspalvelut jo kolmanteen iteraatioonsa. Teknologianaratkaisuja oli jälleen kerran WordPress, jonka käyttöön jäsenyhdistykset olivat jo harjaantuneet.LÄHTÖKOHDAT

Suomen Reserviupseeriliitto on ensimmäisiä asiakkaitamme. Niitä firman kannalta kullanarvoisia: sellaisia, jotka uskoivat nuoriin tekijöihin silloin, kun muut eivät vielä uskoneet. Pääsimme toteuttamaan tämän perinteikkään yhdistyksen kanssa sivustouudistusta jo vuonna 2011, jolloin samaan pakettiin kuului myös koko liiton graafisen ilmeen uudistaminen astetta modernimmaksi.

Jo tuohon aikaan tunnistettiin, että verkkosivusto voi palvella liittoja ja jäsenyhdistyksiä muutoinkin kuin pelkkänä julkaisualustana. Organisaatiolla on toimintaansa liittyviä tarpeita, joita WordPress-pohjainen sivusto voi palvella yhtä hyvin. Näitä tavoitteita lähdimme yhdessä selvittämään.OIVALLUS LAAJEMMASTA

Projektin vähimmäisvaatimus oli tuottaa yhteinen WordPress-asennus, johon myös liiton yli 300 jäsenyhdistystä voivat halutessaan perustaa sivuston. Jo yksistään tämä tuottaisi alkujaankin Suomen suurimman WordPress-asennuksen.

Järjestelmällä haluttiin tehdä kuitenkin muutakin. Jos kerran jäsenyhdistyksille luodaan käyttöliittymä liittoa kohti, sitä voisi hyödyntää myös organisaation muihin tarpeisiin.JÄSENPORTAALI JA TOIMINTALOMAKE

Suunnittelutyön perusteella ja projektiin alkujaan kuulumattomana jatkeena päätettiin toteuttaa verkkosivun yhteyteen jäsenportaali, joka toimi jäsenyhdistyksille extranet-järjestelmänä. Järjestelmän kautta liitto saattaa tiedottaa jäsenilleen ajankohtaisia asioita sekä jakaa yhteisiä ohjeita, ohjesääntöjä ja käytäntöjä.

Portaali saatiin kytkettyä toimintaan myös orgaanisesti: jäsenyhdistykset raportoivat vuosittain toimintansa, minkä perusteella liitto jakaa näille avustuksia. Liiton vanha paperinen toimintalomake päätettiin korvata toimintapäiväkirjalla, johon toiminta saatettiin ilmoittaa reaaliajassa. Samalla lomakkeesta tuli myös historiankirja siihen, mitä kukin yhdistys on vuosien aikana tehnyt.LOPPUTULOS

Reserviupseeriliiton nykyinen sivusto on jo kolmas iteraatio alkuperäisestä ideasta. Vuosien varrella toiminnallisuuksia on parannettu, käytettävyyttä helpotettu ja järjestelmään liitetty uusia toimintoja.

Perusajatus pysyy kuitenkin muuttumattomana: liitto tarjoaa jäsenistölleen verkkosivustot, joiden yhteydessä hoidetaan samalla myös organisaation sisäisiä asioita. Edelleenkin Suomen suurimmassa asennuksessa – kunnes toisin todistetaan.


Vuosien aikana G-Works on saanut kunnian toimia liiton apuna useissa asioissa. Olemme uudistaneet logon, värimaailman, taittaneet toimintakertomuksia sekä tuottaneet juhlavideon liiton vuosipäiväksi. Reserviupseeriliitto sen kuin porskuttaa, ja G-Worksilla on ollut etuoikeus olla osa tuota tarinaa.


Töitämme

Katso kaikki työt