Omakotitalon tietokanta

Talovisio on omakotitalon tietokanta ja kiinteistön omistajan paras kaveri.

TALOVISIO

Talovisio on Suomen Rakennusasiantuntijoiden SUORAA:n kiinteistönhoidon ja -huollon järjestelmä, joka palvelee tuhansia kiinteistönomistajia. SUORAA on korjausrakentamisen asiantuntija, jonka leipälajia ovat kiinteistöjen kuntotarkastukset ja kuntoarvioinnit. Kuntotarkastustoiminta on usein suoraviivaista, eikä asiakassuhde jatku tehdyn tarkastuksen jälkeen. Kysymys onkin siitä, miten alan toimintatapoja voidaan muuttaa tuottaen samalla lisäarvoa asiakkaalle.LÄHTÖKOHDAT

Kuntotarkastus on asunnon myyjän paras turva. Tarkastus hankitaan yleensä silloin, kun kiinteistöä ollaan myymässä, ja asiakassuhde päättyy toimitettuun kuntotarkastusraporttiin. Raportti pölyyntyy jossakin sähköpostin nurkassa aikansa, ja katoaa menneisyyteen.

Suomen Rakennusasiantuntijat eli SUORAA tahtoi tehdä jotakin enemmän ja huolehtia, että raportit jäisivät myös talon tulevien omistajien käyttöön, ja samalla tuotettaisiin asiakkaille sellaista lisäarvoa, jota muualta ei saa.KONSEPTI

Talovisio on järjestelmä, johon tallennetaan kaikki taloon tehtyjen kuntotarkastusten asiakirjat sekä mahdolliset muut asiakirjat sekä talossa käytetyt rakennusmateriaalit. Näille kullekin lasketaan tekninen käyttöikä, ja tehdyt huoltotoimet sekä talon energiankulutus kirjataan ylös.

Talovisio on suunniteltu siirtymään talon omistajalta toiselle, mutta hyvin viisaasti tunnustettiin, että parin asumisvuoden jälkeen tunnuksia ei välttämättä muisteta antaa enää uusille omistajille.

QR-koodi on kenties hieman vanhanaikainen, mutta todennäköisesti pitkään aikaa kestävä ratkaisu. Siispä kirjautuminen Talovisioon päätettiin sitoa talon sähkökaappiin sijoitettuun QR-koodiin. Talon tietoja ja asiakirjoja pääsee siis katsomaan kuka hyvänsä, kaapillekin pääsee. Vaikka talon tulevat omistajat eivät aktiivisesti muistaisi luovuttaa tunnuksia, ne löytyvät aina.TEKNOLOGIA

Talovision tulevaisuuden laajennustarpeet olivat ja ovat tuntemattomia. Laajennustarve pakotti kuitenkin pohtimaan teknologiavalintaa tarkkaan.

Ratkaisu päädyttiin toteuttamaan Laravel-ohjelmistokehyksen päälle. Perusteena olivat erittäin suuri tietomäärä, tarpeet käsitellä dataa massoittain sekä laajennettavuus. Järjestelmän pohjalle toteutettiin ensin perusinfrastruktuuri sekä rajapinnat, joiden kautta eri moduulit keskustelevat keskenään. Sen jälkeen Talovisiota toteutettiin vaiheittain toiminto kerrallaan.TULOKSET

Talovisio on kiinteistön arvon ylläpitäjä, joka on kiinteästi osa SUORAAn päivittäistä palvelutoimitusta. Ratkaisuun on myöhemmin rakennettu myös sisäisiä, SUORAAn omaa työtä helpottavia työkaluja.

Toivottu modulaarisuus toteutui erinomaisesti, ja Talovisio porskuttaa eteenpäin vuodesta toiseen.


Talovisio palvelee tänäkin päivänä tuhansia kiinteistönomistajia ja tuottaa näille lisäarvoa. Samaan syssyyn remontoitiin toki myös SUORAA:n visuaalinen ilme ja verkkosivusto, mutta nehän menivät siinä melkein ohessa.


Töitämme

Katso kaikki työt