TUNNE VÄLITTÄJÄSI -KAMPANJA

Teimme Huomille! Tunne välittäjäsi -kampanjan, jonka tavoitteena oli nostaa tunnettuutta ja erottuvuutta muista alan yrityksistä omaperäisellä otteella.LÄHTÖKOHDAT

Huomin ilme sekä brändin strategia uudistettiin niin, että välittäjiä inhimillistettiin ja heidät tuotiin lähemmäs asiakasta. Haluttiin pitää fokus itse välittäjissä, mutta tehdä heistä lähestyttävämpiä ja luoda samalla luottamusta heihin henkilökohtaisesti. Tunne Välittäjäsi -kampanja oli ensimmäinen kampanja, jolla jalkautettiin uusi brändi, sekä tähdättiin tunnettuuden kasvattamiseen. Kampanjan tarkoituksena oli myös vakuuttaa Huomin omat välittäjät siitä, että heitä arvostetaan.TAVOITTEET

Aitojen kohtaamisten luominen asiakkaiden ja välittäjien välille sekä brändiuudistuksesta noussut inhimillisyys pääsi vahvaksi osaksi ensimmäistä kampanjaa. Välittäjien esilletuominen sekä heidän esittäminen ihmisinä, ei pelkästään kiiltokuvamaisina välittäjinä, valikoitui ensimmäisen kampanjan kantavaksi teemaksi. Halusimme tehdä jotain erilaista, mitä muut alan yritykset eivät olleet tehneet. Halusimme rakentaa luottamusta välittäjiin siten, että heidän arkeaan näytetään ja sitä, miten he sitoutuvat asiakkaisiinsa sataprosenttisesti.TOTEUTUS

Kuvasimme Huomin omia välittäjiä harrastustensa parissa. Tunne välittäjäsi -teema innosti Huomilaisia myös ottamaan kuvia itsestään omatoimisesti, jolloin saimme osallistettua heitä jalkautuskampanjaan, virallisten kuvausten jälkeen. Saimme tuotua välittäjien arkea esiin samaistuttavin kuvin ja tarinoin.LOPPUTULOS

Somemainonnan puolella Tunne välittäjäsi -kampanjointi tavoitti yli 200 000 Facebook- ja Instagram-käyttäjää erittäin kustannustehokkaasti. Merkittävänä tekijänä onnistumisessa on ollut kohderyhmämäärittelyjen lisäksi värikäs valikoima mainoksissa seikkailevia kiinteistönvälittäjiä.


Huomin välittäjät saatiin aktivoitua ja osallistettua kampanjointiin, mikä oli yksi tärkeimmistä kampanjan tavoitteista. He ottivat ilolla kampanjan vastaan ja alkoivat itsenäisesti tuottaa kampanjaan sopivaa materiaalia, omaan käyttöönsä.

"Mainostoimistoja kilpailuttaessamme tavoitteenamme oli löytää pitkäaikainen kumppani, ja kokemustemme perusteella olemme tässä onnistuneet erinomaisesti."

- Maija Jussila, Liiketoimintajohtaja


Töitämme

Katso kaikki työt