Konsernin verkkosivusto

Suomen johtava maantielogistiikan perheyritys uusi kerralla koko konsernin neljä sivustoa.

VIERAILE SIVUSTOLLA

LÄHTÖKOHDAT

Ahola Group toteutti vuonna 2021 uudelleenjärjestelyjä, joiden yhteydessä konsernin toiminnot järjestettiin kolmeen liiketoimintayksikköön: Transport, Special ja Digital. Uudistuksen yhteydessä syntyi tarve myös verkkosivuston päivittämiseen ja ajanmukaistamiseen. Erityisesti haastava päivitettävyys ja yksikköjen toisista erillään olevat sivustot olivat haasteita, joihin uudistuksella haluttiin tarttua.


YHTEISPROJEKTI

G-Works ei toteuttanut tätä projektia yksin. Sivuston konseptointia sekä ulkoasun ja käyttöliittymän suunnittelua johti Miller & Lean, ja G-Works toimi projektissa teknisenä toteuttajana. Kolmen eri toimijan malli tunnettiin ennalta erityiseksi, ja sen aiheuttamia riskejä ryhdyttiin aktiivisesti torjumaan. Kaikkien kolmen osapuolen välillä sovittiin selvästi raportointi- ja työkäytännöistä.

Miller & Lean ja G-Works lähtivät keskenään siitä, että ei ole “meidän tai teidän ongelmia”, vaan on yhteisiä asioita ja yhteinen intressi. Kummankin tuli auttaa toista, ja tahtoa toisen osapuolen onnistuvan.


Kuvia Ahola Transportin verkkosivustolta

YKSIKKÖJEN TARPEET

Aholan liiketoimintayksiköt vastaavat erilaisiin tarpeisiin: Transport toteuttaa maantiekuljetuksia, Special erikoiskuljetuksia ja Digital tuottaa järjestelmiä kaikkiin kuljetuksenhallinnan tarpeisiin. Myös yksiköiden tarpeet verkkosivuston suhteen olivat huomattavan erilaisia. Siinä, missä yksi yksikkö tarvitsi suoria integraatioita CRM-järjestelmiin, toisella tarpeet olivat aivan erilaisia.

Sivusto tuli toteuttaa siten, että sama sivupohja pystyy palvelemaan kaikkia – vaikka kaikkia tulevaisuuden tarpeita ei voida ennalta tietää.