Verkkosivuston refaktorointi ja jatkuva kehitys

Huolehdimme Scanfilin verkkosivustokokonaisuuden ylläpidosta ja kehityksestä.

Vieraile sivustolla

Lähtötilanne ja tavoitteet

Scanfil otti G-Worksiin yhteyttä verkkosivuston kehityksen ja ylläpidon tiimoilta. Tahtotilana oli löytää pitkäaikainen kumppani, joka hoitaisi jatkossa kokonaisvaltaisesti sivuston erilaiset päivitys-, optimointi- ja jatkokehitystyöt. Alussa oli myös selvää, että sivustolle tulisi tehdä isompi refaktorointiprojekti, jossa sivustolla olevat mahdolliset toiminnalliset virheet ja tekniset päivitykset saataisiin ajan tasalle.

Verkkosivustotoimittajan kilpailutuksessa G-Works valikoitui lopulta kumppaniksi. Valintaan vaikutti muun muassa G-Worksin aito kiinnostus Scanfilin tavoitetilasta sekä aktiivinen ote verkkosivuston kehityskohteisiin jo tarjousvaiheessa.Sivuston auditointi

Yhteistyön aluksi G-Works teki Scanfilin sivustolle perustavanlaatuisen auditoinnin, jossa sivusto käytiin tarkasti läpi niin teknologian kuin käyttöliittymän osalta. Auditoinnissa havaitut löydökset ja korjauskohteet koostettiin raportiksi, joka esitettiin ja toimitettiin Scanfilille. Raportissa esitettiin myös ratkaisuehdotuksemme työaika-arvioineen jokaiselle sivuston korjauskohteelle.


Refaktorointiprojekti

Auditoinnissa havaitut ja asiakkaalla jo ennestään tiedossa olleet puutteet sivustolla korjattiin refaktorointiprojektissa. Lisäksi sivustolle tehtiin useita nopeutta ja käytettävyyttä parantavia asioita. Luonnollisesti sivuston teknologia päivitettiiin myös ajan tasalle niin WordPressin, sen lisäosien kuin PHP:n osalta. Projekti vietiin läpi 1,5 kuukaudessa seuraten suoraviivaisesti auditoinnin raporttia. Scanfil pidettiin jatkuvasti ajan tasalla tehtävien edistymisestä. Lopuksi tehdystä työstä koostettiin loppuraportti.