Verkkosivusto ja integraatiot

G-Works sai toteuttaa uuden verkkosivuston teattereiden teatterille.

KANSALLISTEATTERI

Kansallisteatteri on taiteellinen teatteri, jonka ohjelmistossa nähdään tuoreinta kotimaista draamaa, kiinnostavimpia ulkomaisia näytelmiä ja parhaita klassikoita. Kansallisteatterin toimintaa ohjaavia arvoja ovat taiteellisuus, keskustelevuus ja tasa-arvoisuus. Kansallisteatteri on teattereiden teatteri, ja vaikka olemme ylpeitä jokaisesta työstämme, oli verkkosivuston toteuttaminen juuri Kansallisteatterille valtava kunniatehtävä.LÄHTÖKOHDAT

Vuoden 2017 loppupuolella G-Worksilla oli juhlapäivä. Kunniakas tehtävä Suomen vanhimman, jo vuonna 1872 perustetun Kansallisteatterin verkkosivuston uudistus oli valikoitunut juuri G-Works tehtäväksi.

Tehtävässään G-Works ei vain toteuttaisi yhtä verkkosivustoa, vaan omalta osaltaan sitoisi itsensä osaksi Kansallisteatterin pitkää, kunniakasta ja edelleen jatkuvaa historiaa.TAVOITTEET

Kansallisteatterilla oli hyvin selvät perusteet kumppanivalinnalleen sekä niille odotuksille, joita se G-Worksia kohtaan asetti. Kumppanilta odotettiin omaa näkemyksellisyyttä sivuston ulkoasusta sekä vahvoja näyttöjä saavutettavien verkkopalvelujen toteuttajana.RATKAISU

Sivusto toteutettiin WordPress-teknologialla, integroiden sivuston valittuja osia Lippu.fi:n palveluun rajapintaa pitkin. Ulkoasussa kiinnitettiin huomiota selkeyteen ja käytettävyyteen, kuitenkin web-suunnittelun trendeille ja nykyaikaisuudelle kumartaen.

Sivusto palvelee päivittäin lukuisia teatteritaiteen ystäviä, jotka löytävät sen kautta näyteikkunan teatterin mittavaan tarjontaan ja elämään.


Kansallisteatterin sivusto integroituu sulavasti lippu.fi:n rajapintaan, ja esittää ajantasaiset lipputiedot suoraan kunkin näytöksen esittelyssä. Sivusto täyttää saavutettavuusdirektiivin vaatimukset, kuten tietysti kuuluukin.


Töitämme

Katso kaikki työt