Verkkosivuston toteutus

Teknisen Kaupan Liittoon kuuluvan Rengasvalmistajien jaoston verkkosivusto sai kokonaan uuden ilmeen ja teknologian.

VIERAILE SIVUSTOLLA

RENGASVALMISTAJIEN JAOSTO

Teknisen Kaupan Liittoon kuuluva Rengasvalmistajien jaosto on rengastoimialan maahantuojien yhdistys Suomessa, jonka jäseniin kuuluvat tunnetut kansainväliset rengasvalmistajat Michelin, Bridgestone, Continental ja Goodyear. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä kuluttajien rengastietoisuutta sekä edistää yleistä liikenneturvallisuutta.LÄHTÖKOHDAT

Rengasvalmistajien sivusto oli jäänyt ajastaan jälkeen ja G-Worksin tehtävänä oli tuoda sivusto tähän päivään niin visuaalisuuden kuin tekniikan osalta. Rengasinformaatiota välittävällä sivustolla on vilkas kävijämäärä etenkin kesä- ja talvirenkaiden vaihtoaikaan. Tästä syystä uusi sivusto tuli saada julki ennen kuuminta rengasvaihtosesonkia.TAVOITTEET

Tavoitteena oli tehdä selkeä ja visuaalinen sivusto, josta kävijät löytävät helposti tarvitsemansa rengasinformaation. Tiedottaminen sekä informointi ovat tärkeimmät teemat sivustolla ja tämä tuli pitää kirkkaana mielessä läpi projektin. Rengasvalmistajien uusi sivusto kehitettiin rinnakkain Teknisen Kaupan Liiton oman verkkosivuston kanssa ja tavoitteena oli, että sivustojen teknologiaa pystyttiin hyödyntämään ristiin sivustojen välillä. Näin projektista saataisiin mahdollisimman kustannustehokas.MÄÄRITTELY

Projekti aloitettiin workshopilla, jossa määriteltiin sivuston tavoitteet ja kohderyhmät sekä tarkennettiin sivustolle tulevat sisällöt ja toiminnallisuudet. Myös navigaatiorakenne määriteltiin workshopissa.SUUNNITTELU

Sivuston ulkoasussa panostettiin vahvasti visuaalisuuteen ja selkeyteen. Määritimme sivustolle uuden värimaailman ja teimme sivustolle oman tunnuksen. Osana suunnittelua graafikomme loihti ikonipankin, jota hyödynnetään sivustolla rengasinfo-osioissa.TOTEUTUS

Toimintojen puolesta sivustolle toteutettiin mm. ajankohtaista-osio sekä rengasinfo-osiot rengasinformaation selkeään esille tuontiin. Sisältösivut rakentuvat Gutenberg-editorilla. Sivusto toteutettiin teknisesti nopeutta ja tietoturvaa edistävällä uudella headless-teknologiaratkaisulla, jossa WordPress-sisällönhallintajärjestelmä sekä käyttäjälle näkyvä sivusto erotetaan toisistaan.LOPPUTULOS

Lopputuloksena valmistui informatiivinen ja ikoneita visuaalisena tehokeinona käyttävä sivusto, josta kävijän on helppo navigoida oikean tiedon äärelle. Käytetty headless-teknologia takaa sivuston nopeuden ja toimintavarmuuden pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi Rengasvalmistajien sivuston ja Teknisen Kaupan Liiton uuden sivuston välillä onnistuttiin hyödyntämään teknologiaratkaisuja ristiin kuitenkin siten, että sivustot ovat tunnistettavasti erilaisia.


Osana projektia suunnittelimme sivustolle oman tunnuksen, uuden värimaailman sekä ikonipankin.


Töitämme

Katso kaikki työt