Verkkosivuston uudistus

Uudistimme Teknisen Kaupan Liiton verkkosivuston.

VIERAILE SIVUSTOLLA

TEKNISEN KAUPAN LIITTO

Teknisen Kaupan Liitto on teknisen kaupan etuja valvova järjestö Suomessa, joka tuottaa jäsenilleen ennakoivaa tietoa trendeistä, markkinamurroksesta ja lainsäädännöstä. G-Works valikoitui kumppaniksi sivuston uudistukseen ja ylläpitoon pitkän kilpailutusprosessin jälkeen. Tekninen.fi-sivuston lisäksi uusimme liittoon kuuluvan Rengasvalmistajien jaoston verkkosivuston rengasvalmistajat.fi.LÄHTÖVIIVA

Liiton vanhan sivuston yleisilme ja tekniikka olivat jääneet ajassaan jälkeen. Lisäksi sivuston rakenne oli monin paikoin sekava ja vaati uudistamista. Projektin alussa pidetyssä sisältötyöpajassa keskityttiinkin vahvasti sivustorakenteen suunnitteluun ennen visuaalisen suunnittelutyön aloitusta.KOHDERYHMÄT JA VIESTINTÄ EDELLÄ

Projektin tavoitteena oli suunnitella uusi sivusto alusta alkaen kohderyhmät keskiössä siten, että sivusto palvelisi kohderyhmiä ja tukisi liiton tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla. Niin liiton toimintaa kuin teknisen kaupan toimialaa haluttiin tehdä entistä näkyvämmäksi. Uutisointi ja tiedottaminen ovat liitolla tärkeässä roolissa ja ajankohtaiset julkaisut tuli tuoda sivustolla aikaisempaa selkeämmin ja visuaalisemmin esille.TARKAN MÄÄRITTELYN KAUTTA SUUNNITTELUUN

Sivuston määrittelyssä kohderyhmät purettiin auki ja mietittiin, kuinka sivusto palvelisi kutakin kohderyhmää parhaalla mahdollisella tavalla. Sivustorakenne suunniteltiin täysin uusiksi. Sivuston ulkoasusta tehtiin visuaalinen ja raikas. Suunnittelimme sivustolle uutishuoneen, joka toimii jatkossa uutisten, blogien ja vastuullisuusartikkelien kotina. Vanhan sivuston uutissisältöä siirrettiin uudelle sivustolle automatisoidusti.TEKNINEN TOTEUTUS & INTEGRAATIOT

Teknisesti sivusto toteutettiin uudella headless-teknologialla, joka on jo vakiintunut G-Worksin sivustotekemisessä. Kävijälle teknologia näyttäytyy erittäin nopeina sivujen latausaikoina. Teknologian ansiosta sivuston toimintavarmuus ja tietoturva ovat huipussaan

Headless-teknologia mahdollistaa datan mutkattoman siirtymisen eri järjestelmien ja sivuston välillä. Teknisen Kaupan Liitolle toteutimme integraation heidän käyttämänsä Kehätiedon Kilta -toiminnanohjausjärjestelmän ja uuden sivuston välille. Liiton tapahtumat ja jaostojen laajat yrityslistat uivat Killasta sivustolle automaattisesti.LOPPUTULOKSENA VISUAALINEN & NOPEA SIVUSTO

Lopputuloksena uudesta sivustosta saatiin se, mitä lähdettiin projektin alussa tavoittelemaan. Sivusto on visuaalinen ja selkeä sekä vastaa erinomaisesti kohderyhmien tarpeisiin. Kuten olettaa saattaa, teknisesti tekninen.fi-sivusto on maailman kärkeä. Se on erittäin nopea ja tietoturvallinen.

Tekninen.fi-sivuston lisäksi toteutimme rinnakkaisena projektina liittoon kuuluvalle Rengasvalmistajien jaostolle uuden sivuston. Kyseisestä projektista lisää täällä.


Data siirtyy nopeasti eri järjestelmien ja sivuston välillä käyttämämme headless-teknologian ansiosta.


Töitämme

Katso kaikki työt