VAURAUDEN FILOSOFIA

Valokuvataiteilija Jaakko Heikkilän johdattelemana toteutimme Kansallismuseon seuraavaan näyttelyyn graafisia materiaaleja. Vaurauden filosofia -näyttely käsitteli taloudellista vaurautta kulttuurisena ilmiönä. Näyttelyn graafinen tuotanto linjattiin alussa tehokkaasti yhdessä Jaakko Heikkilän ja Kansallismuseon näyttelytiimin kanssa. Suurin painoarvo näyttelyssä haluttiin antaa itse näyttelyyn tuleville näyttäville kuville. Graafisen materiaalin tyyli pidettiin ylellisenä ja puhtaana.

Tämän sivun kuvat näyttelytilasta: © Soile Tirilä, Museovirasto

 TIUKKA AIKATAULU

Näyttely toteutettiin hyvin tiiviillä aikataululla ja materiaalit oli saatava tuotantoon vajaan kuukauden sisällä projektin aloituksesta. G-Works oli vastuussa näyttelyn graafisesta suunnittelusta sekä laadunvalvomisesta aineistojen tuotannon suhteen.TARKAT VALINNAT VISUAALISUUDESSA

Suunnittelun alussa valitsimme näyttelyn pääväriksi murretun sinisen kuvastamaan vaurautta ja arvokkuutta. Itse näyttelyn tekstiplanssit päädyimme pitämään valkoisena, jotta tekstiin saatiin vahva kontrasti ja teksti pysyi helposti luettavana. Tekstiplansseja suunniteltaessa päädyttiin toteuttamaan kaikki esittelytekstiplanssit epäsymmetrisinä suorakuvioina. Tämän ansiosta näyttelyyn saatiin visuaalista mielenkiintoa yksinkertaisilla vaihtuvilla muodoilla. Näyttelyn tyylikkyys ja selkeys pidettiin jatkuvasti mielessä.VALMISTA AIKATAULUSSA

Näyttely hoidettiin alusta loppuun tehokkaasti. Aikataulussa pysymisen tärkein edellytys oli projektin alussa tehty tarkka projektisuunnitelma, jota noudatettiin säntillisesti läpi projekti. Seuraavaksi päästiin nauttimaan mahtavasta näyttelystä!


Töitämme

Katso kaikki työt