Työkalu tulkkien ja asiakkaiden välille

Järjestelmäkokonaisuus, joka pitää sisällään ERP:n, rajapinnan, mobiilisovellukset ja tilausjärjestelmän.

VIERAILE JÄRJESTELMÄSSÄ

SUOMEN TULKKAUSPALVELU OY

Suomen Tulkkauspalvelu tarjoaa laadukasta ja ammattitaitoista käännös- ja tulkkauspalvelua viranomaisille, yrityksille ja yksityisille henkilöille ympäri Suomea.TARVE

Tulkkauspalvelut digitalisoituvat kovaa vauhtia. Vastatakseen alalla kasvaneeseen kilpailuun Suomen Tulkkauspalvelu päätti ryhtyä hankkeeseen tulkeille suunnatun mobiilisovelluksen toteuttamista varten. Samalla myös toiminnanohjausjärjestelmä tuli uudistaa sekä tehdä uusi tilausjärjestelmä tulkkien varaamiselle. Luonnollisesti näiden kaikkien tulisi keskustella sujuvasti keskenään.YHTEISTYÖN ALOITUS JÄRJESTELMÄN AUDITOINNILLA

G-Worksin ja Suomen Tulkkauspalvelun yhteistyö alkoi vuoden 2023 alussa, kun Suomen Tulkkauspalvelu Oy:ssa järjesteltiin yrityskauppoja. Järjestelmäprojektia oltiin aikaisempina vuosina aloitettu, mutta se oli jäänyt kesken. G-Works teki kesken jääneelle järjestelmäkokonaisuudelle laajan auditoinnin. Auditoinnissa arvioitiin tehtyjä ratkaisuja sekä tarvittavaa työmäärää, jolla järjestelmä saataisiin vietyä loppuun.