Vapaamuurarit Järjestöportaali

Järjestö, jonka ympärillä on melkoisesti mystiikkaa, luotti G-Worksiin verkkosivustonsa ja sisäisen järjestöportaalinsa toteutuksessa.

VIERAILE SIVUSTOLLA

VAPAAMUURARIT

Vapaamuurarit ja näiden suomalainen keskusjärjestö Suomen Suurloosi ovat pian satavuotisjuhliaan viettävä moraaliopetusta antava järjestö ja monelle jäsenelleen myös elämäntapa.

Kuten kaikki suuret järjestöt, myös vapaamuurarit tarvitsevat järjestötoimintansa organisointiin työkaluja ja välineistöä. Pitkän ja huolellisen harkinnan jälkeen vapaamuurareiden järjestöportaalin kimppuun pääsi G-Works.LÄHTÖKOHDAT

Vapaamuurareiden noin 7400 jäsentä kalpenee määrässään monelle muulle järjestölle, mutta toiminnan luonteen vuoksi tämä suhteellisen pieni joukko on takuulla keskimääräistä aktiivisempaa. Jäsenistö jakaantuu rakenteeseen, jota voi kutsua arkisin termein piireiksi ja yhdistyksiksi.

Kuten muissakin järjestöissä, tämäkin jäsenistö tarvitsee palveluita järjestöhallinnon, tapahtumien, viestinnän ja muiden vastaavien asioiden järjestämiseksi.TAVOITTEET

Vapaamuurareilla itsellään oli hyvin selvä kuva ja pitkälle ulottuva tiekartta siitä, minkälainen järjestöportaali heidän toimintaansa parhaiten sopii ja mitä missäkin vaiheessa projektia halutaan saada aikaiseksi.

Ensimmäisessä vaiheessa tarvittiin perustason viestintävälineet organisaatioille, sisäinen verkkokauppa sekä yhteydenpitovälineitä. Toisessa vaiheessa tapahtumatietoja, pöytäkirjoja ja muita järjestötoiminnan perusasioita.TOTEUTUS

Palveluun toteutettiin julkinen sivusto, joka kertoo yleisesti vapaamuurariudesta ja on avoinna kaikille. Tämä osa on se, jonka me kaikki voimme nähdä, ja edustaa vain erittäin pientä osaa koko toteutuksesta.

Ratkaisun todellinen sydän on järjestöportaalissa.TEKNOLOGIA

Järjestöportaalin staattisia sisältöjä hallinnoidaan WordPress-julkaisujärjestelmällä, joka on edelleen pilkottu multisite-toteutuksella organisaation keskitason osien mukaan. Suurin osa sisällöstä kuitenkin haetaan portaaliin kahta eri rajapintaa pitkin; toinen on rajapinta kaupalliseen ja laajasti käytettyyn jäsenrekisteripalveluun, ja toinen vapaamuurareiden itsensä toteuttamaan, sisäiseen toiminnanohjausjärjestelmään.

Jäsenrekisterin rajapinta tuli G-Worksille annettuna, mutta toiminnanohjausjärjestelmän rajapintaa ei projektin alkaessa käytännössä ollut olemassa lainkaan. G-Works pääsi osallistumaan tämän rajapinnan suunnitteluun ja toteutukseen vahvasti, omistautuneiden muurariveljien toteuttaessa rajapinnan toisen pään.LOPPUTULOS

Projektin monimutkaisuus sekä järjestöön ulkopuolelta kohdistuva kiinnostus tekivät projektista G-Worksille erittäin mielenkiintoisen. Ratkaisun eri osat vaikuttivat laajasti kokonaisuuteen, ja teknologisen umpisolmun välttämiseksi jokainen päätös täytyi pohtia tarkkaan läpi vapaamuurareiden omaa tiekarttaa vasten.

Hyvä siitä tuli, ja tänäänkin varsin suuri määrä vapaamuurareita käyttää G-Worksin toimittamaa järjestöportaalia.


Voimme paljastaa: vapaamuurareiden projekti ei juuri eronnut muista vastaavista suurista järjestötoteutuksista. Ehkäpä huomioitavaa oli kuitenkin asiakkaan keskimääräistä korkeampi aktiivisuus ja tietämys toimialasta. Vapaamuurarius todella on monelle elämäntapa.Töitämme

Katso kaikki työt