Ajattele aina käyttäjää!

Terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat olleet pian vuosikymmenen tasaisesti otsikoissa keikkuva keskustelunaihe. Vuonna 2012 eräs G-Worksin silloinen toimitusjohtaja nähtiin insinööriporukassa oikein osoittamassa mieltä siitä, että MUMPS-pohjainen mammuttijärjestelmä isolta kansainväliseltä konsernilta ostettuna ei välttämättä ole se tie, jota Suomessa kannattaa kulkea.

Ei se metelöinti tyystin hukkaan mennyt. Tuolloisen porukan ääntelyn vaikuttamana saatiin sinne mukaan avoimia rajapintoja ja projektin pilkkomista pienemmille toimittajille. Ainakin nimellisesti.

Nyt, vuonna 2021, odotetusti kuullaan hoitohenkilökunnan kritiikkiä siitä, että järjestelmän käyttö on vaivalloista ja on vienyt aikaa pois potilastyöstä – vaikka tavoite tietenkin oli toinen.

Hyvä, keskitetty potilastietojärjestelmä tuottaa dataa, ja tuolla datalla voidaan sitten taitavien analyytikkojen käsissä tehdä vaikka ja mitä. Suomesta löytyykin tämän touhun taitajia, kuten vaikkapa Utopia Analytics tuosta toiselta puolin kaupungin keskustaa.

Järjestelmää tehtiin ennen muuta data edellä. Kieli pitkällä pohtien, mitä kaikkea hienoa tuolla datalla voidaan tehdä.

Ongelma on siinä, että käyttäjien tarpeet jäivät kakkoseksi.

Kun järjestelmä epäonnistuu käyttäjien palvelemisessa, se on automaattisesti tuomittu epäonnistumaan myös kaikessa muussa, mihin sen pitäisi kyetä.

Edut palveluprosessissa jäävät saavuttamatta, jos asiakkaat eivät tahdo käyttää järjestelmää.

Data on käyttökelvotonta, jos käyttäjät naputtelevat järjestelmään vain sen mitä minimissään on ihan pakko.

Reaaliaikaiseen tilannekuvaan ei kukaan luota, jos tiedetään etteivät käyttäjät halua järjestelmää päivittää.

Minkä tahansa palvelun tuleekin ensisijaisesti ajatella käyttäjiään. Tehdä käyttämisestä mahdollisimman helppoa ja miellyttävää – tai ainakin siedettävää. Jos käytettävyyden ja muiden hyötyjen välillä pitää tehdä valintoja, nuo valinnat täytyy tehdä aina käytettävyydelle kumartaen.

Tämä ei johdu niinkään siitä, etteivätkö muut edut olisi tarpeellisia. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että jos käytettävyys ei ole kunnossa, niitä muitakaan etuja ei tulla ikinä saavuttamaan.