Verkkosivuston saavutettavuus vuonna 2024

Verkkosivuston saavutettavuus on aihe, joka nousee yhä useammin esiin niin verkkosivukehityksessä kuin yritysten digistrategioissakin. Tässä blogitekstissä käydään läpi verkkopalveluiden saavutettavuuden uusimpia tuulia, tuodaan esiin saavutettavien verkkosivustojen hyötyjä sekä tarjotaan konkreettisia vinkkejä saavutettavan verkkosivuston toteutukseen.

Perusteista liikkeelle – Mitä on saavutettavuus?

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkosivusto tai mobiilisovellus on suunniteltu ja toteutettu siten, että mahdollisimman monet ihmiset voivat käyttää sitä helposti, riippumatta heidän fyysisistä tai teknisistä rajoitteistaan. Tämä koskee erityisesti henkilöitä, joilla on näkö-, kuulo-, liikunta- tai kognitiivisia rajoitteita. Kun verkkosivusto tehdään saavutettavaksi, mahdollistaa se sivuston sujuvan käytön esimerkiksi näkövammaisten käyttäjien ruudunlukulaitteilla. Saavutettavassa verkkosivustossa teksti on luettavaa (mm. kontrasti riittävä suhteessa taustaan), kuvilla on tekstivastineet (ALT-tekstit), videoissa on tekstitykset ja automaattisesti vierivän kuvakarusellin voi tauottaa. Tässä vain muutamia esimerkkejä saavutettavista toiminnoista.

Saavutettavuus on tärkeää monesta syystä:

  1. Yhdenvertaisuus: Jokaisella on oikeus käyttää verkkopalveluita. Saavutettavuus varmistaa, että kaikki käyttäjät voivat hyödyntää verkkosivustoa tasavertaisesti.
  2. Lainmukaisuus: Monissa maissa, Suomi mukaan lukien, saavutettavuus on lakisääteinen vaatimus julkisille verkkopalveluille. EU:n saavutettavuusdirektiivi velvoittaa viranomaiset ja julkisoikeudelliset laitokset tekemään verkkopalvelunsa saavutettaviksi. Myös muiden organisaatioiden tuottama verkkosivusto voi kuulua saavutettavuusvaatimusten piiriin, mikäli sen kehityksessä tai ylläpidossa käytetään viranomaisen rahoitusta.
  3. Parempi käyttökokemus kaikille: Hyvin suunniteltu ja saavutettava verkkosivusto ei hyödytä ainoastaan henkilöitä, joilla on rajoitteita, vaan parantaa myös kaikkien käyttäjien käyttökokemusta.
  4. Hakukoneoptimointi: Saavutettavat verkkosivustot ovat usein paremmin optimoituja hakukoneille, mikä parantaa sivuston näkyvyyttä ja löydettävyyttä.

Miten verkkosivustosta tehdään saavutettava?

Verkkosivuston saavutettavuus on monitasoinen asia ja saavutettavuus tulee huomioida verkkosivuston visuaalisuudessa, rakenteessa, tekniikassa ja sisällöissä. Tässä muutamia keskeisiä askelia saavutettavan verkkosivuston luomiseksi:

  1. Saavutettavuusstandardit ja ohjeistot: WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) on kansainvälinen ohjeisto, joka tarjoaa yksityiskohtaisia suosituksia saavutettavuuden parantamiseksi. WCAG-ohjeet jakautuvat kolmeen tasoon: A, AA ja AAA, joista AA-taso on yleisin tavoitetaso.
  2. Selkeä ja yksinkertainen suunnittelu: Vältä monimutkaisia rakenteita ja varmista, että sivuston navigointi on loogista ja intuitiivista. Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä, ja varmista, että teksti on riittävän suurta ja helposti luettavaa.
  3. Tekstin vaihtoehtoiset muodot: Kaikki visuaalinen sisältö, kuten kuvat ja videot, tulisi varustaa tekstivastineilla. Esimerkiksi kuvien alt-tekstit ja videoiden tekstitykset ovat tärkeitä saavutettavuuden kannalta.
  4. Avustavien teknologioiden tuki: Varmista, että sivustosi toimii hyvin erilaisten avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden ja puheentunnistuksen, kanssa. Tämä edellyttää esimerkiksi selkeitä HTML-rakenteita ja oikein merkittyjä lomakekenttiä.
  5. Testaus ja käyttäjäpalautteen kerääminen: Saavutettavuutta ei voida täysin varmistaa ilman testausta. Käytä asianmukaisia saavutettavuustyökaluja ja pyydä palautetta oikeilta käyttäjiltä, joilla on erilaisia tarpeita.

Lue myös saavutettavuuteen erikoistuneen kehittäjämme Altin teknisempi kirjoitus saavutettavuudesta täältä.

EU:n saavutettavuusdirektiivi

Puhuttaessa verkkopalveluiden saavutettavuudesta esille nousee usein EU:n saavutettavuusdirektiivi. Kyseessä on säädös, joka edellyttää verkkosivustojen ja mobiilisovellusten olevan saavutettavia julkisen sektorin organisaatioilla. EU:n saavutettavuusdirektiivi hyväksyttiin joulukuussa 2016 ja se tuli täysimääräisesti voimaan kesäkuussa 2021. 

Saavutettavuusdirektiivi velvoittaa noudattamaan kansainvälistä saavutettavuusohjeistusta WCAG:ta (Web Content Accessibility Guidelines), jota on päivitetty vuosien varrella useaan otteeseen. Tällä hetkellä laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa noudattamaan WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteereitä, joita on yhteensä 49 kappaletta. 

Vuonna 2023 julkaistiin päivitetty WCAG 2.2 -kriteeristö, mutta vielä ei ole selvillä, milloin kyseistä ohjeistoa on lain mukaan noudatettava. Kuitenkin uusien verkkopalveluiden suunnittelussa kannattaa uusi WCAG 2.2 kriteeristö ottaa jo huomioon. Päivitetyssä WCAG 2.2 -ohjeistossa on kuusi uutta A- ja AA-tason kriteeriä. Lisäksi yksi kriteeri on poistettu.

Esteettömyysdirektiivi tuo suuren muutoksen verkkokaupoille

Esteettömyysdirektiivi tuli voimaan 17.4.2019, ja sen mukainen lainsäädäntö astui voimaan Suomessa 1.2.2023. Direktiivin soveltaminen alkaa 28.6.2025.

Siinä missä saavutettavuusdirektiivi keskittyy julkisen sektorin verkkosivujen ja mobiilisovellusten käytettävyytyeen, esteettömyysdirektiivi laajentaa tarkastelunsa yksityisen sektorin palveluihin ja tuotteisiin. Tämä sisältää digitaaliset palvelut ja laitteet kuten pankki- ja matkalippuautomaatit, puhelimet ja televisiot. Esteettömyyden tulee näkyä myös verkkokaupoissa, pankkipalveluissa, sähkökirjoissa sekä hätäpuheluissa ja rakennetussa ympäristössä.

Direktiivillä tulee olemaan suuri vaikutus verkkokauppoihin. Uuden direktiivin voimaantulo tarkoittaa käytännössä sitä, että verkkokauppojen tulee olla 28.6.2025 mennessä saavutettavia digipalvelulain vaatimusten mukaisesti. Tällä tarkoitetaan juuri edellisessä kappaleessa läpikäytyjä WCAG-kriteeristön vaatimuksia.

Asiantuntija apuna WCAG-ohjeistuksen seuraamisessa

WCAG-ohjeistus on laaja ja yksityiskohtainen sekä se vaatii useissa kohdissa tulkintaa. Verkkosivutekniikkaan vihkiytymättömälle ohjeistuksen sisältö voi tuntua vaikeasti ymmärrettävältä. Ohjeistus aukeaakin parhaiten alan ammattilaisille, verkkopalveluiden suunnittelijoille ja kehittäjille, jotka pystyvät toteuttamaat direktiivin vaatimuksia tehokkasti.

Mikäli tarvitset apua verkkosivustosi, -kauppasi tai mobiisovelluksen saavutettavuuden osalta, autamme G-Worksillä mielellämme. Olemme keränneet kokemusta saavutettavista verkkopalveluista jo yli 10 vuoden ajalta. Käy lukemassa saavutettavasta tekemisestämme esimerkiksi pitkäaikaisen asiakkaamme Saavutettavuuskirjasto Celian referenssistä. Referenssisivulle pääset täältä.

Ota yhteyttä saavutettavuuteen liittyvissä asioissa alapuolella olevan lomakkeen kautta tai pirauttele suoraan allekirjoittaneelle!

Valtteri
044 346 9145
valtteri@g.works


Ota yhteyttä