Projektipäällikön täytyy tuoda lisäarvoa

Toimistoalalla kaikki tekeminen jäsentyy joko projekteiksi tai prosesseiksi. Puhekielessä termejä käytetään yleensä ristiin tai yleisesti väärin, ja kielipoliiseilla riittääkin teeman ääressä korjattavaa.

Siellä, missä on projekteja, on yleensä myös projektipäälliköitä. Tämän etäpalavereiden keskustelumoottorin tehtävänkuva on aavistuksen hankalasti hahmotettava. Jokainen osaa aika hyvin tiivistää, mitä graafinen suunnittelija tai koodari tekevät, mutta projektipäällikön työnkuvasta keskustellessa otetaankin jo heti lisää korkeutta:

“Koordinoin juttuja, suunnittelen ja katson, että kaikki tietävät mitä tehdään”

Tällainen ympäripyöreä tehtäväkuvan määrittely herättää väkisinkin kysymyksen siitä, kuinka korkealla asiantuntijoiden ammattitaito on. Taitavat tiimit eivät tarvitse projektipäällikköä kertomaan, miten digiprojekteja viedään läpi tai miten verkkosivustoja kehitetään.

Kovin usein törmääkin projektipäällikköihin – erityisesti aloitteleviin – jotka näkevät työnkuvansa hyvin vanhankantaisesti: projektipäällikkö jakaa tehtäviä, suunnittelee aikataulut ja sitten nakittelee niitä tehtäviä eteenpäin.

Mutta ei kokenut tiimi sellaista tarvitse.

Projektipäällikön täytyy siis tuoda tiimiin jotain sellaista osaamista, mitä siinä ei muutoin olisi. Se, mitä tämä osaaminen on, on vahvasti projektiin ja toimialaan sidonnaista.

Täällä G-Worksilla pyrimme siihen, että projektipäällikkö on liiketoiminnan ja organisaatioiden asiantuntija. Hän opiskelee asiakkaan liiketoiminnan logiikan, strategian, organisaation toiminnan sekä jossain määrin myös motivaattorit. Hän huolehtii siitä, että toimittajan tiimissä on joku, joka ymmärtää miten asiakas ja asiakkaan asiakas ajattelevat.

Hyvällä projektipäälliköllä pitäisi olla johtamistaitoja, järjestelmällinen työtapa, liiketoimintataitoja, viestintätaitoja ja ehkä vielä ripaus laskentatoimen taitojakin. Ja sitten vielä lisäksi pitää ymmärtää oma teknologia ja omat ratkaisut.

Hyväksi kasvaminen kestää vuosia.

Työ on kuitenkin huiman palkitsevaa. Harvassa työssä pääsee raapaisemaan pintaa niin monelta erilaiselta toimialalta. Jossain vaiheessa sitä tajuaa ymmärtävänsä valtavan paljon niin panimoteollisuudesta, museoista, teattereista, konsulttitoimistoista, rahoituksesta, patenteista, elintarvikkeista, vähittäiskaupasta ja vaikka mistä.